Kapat Ikon
Misyon, Vizyon ve Değerler

VİZYON

AKTAŞ HOLDİNG

Paydaşlarıyla birlikte sürdürülebilir değerler yaratan; lider, saygın ve global bir marka olmak.

ULAŞIM GRUBU

Paydaşlarıyla birlikte ulaşım sektöründe global lider bir marka olmak.

ENDÜSTRİYEL GRUP

Sektörel bilgi birikimini geliştirerek; endüstriyel grup ürünlerinde global marka olmak.

YAPI GRUBU

Yapı- İnşaat sektöründe farklılığı sürdürülebilir ürünlere dönüştüren global bir marka olmak.

MİSYON

AKTAŞ HOLDİNG

Global bir marka olarak paydaşlarıyla birlikte sürdürülebilir değerler yaratarak, toplumsal refah için katkı sağlamak

ULAŞIM GRUBU

Ulaşım sektöründe lider marka olarak, yenilikçi ve teknolojik ürünlerle sektörün gelişimine katkı sağlamak

ENDÜSTRİYEL GRUP

Endüstriyel üretim sektöründe global bir marka olarak, yenilikçi ve teknolojik çözümlerle sektörün gelişimine katkı sağlamak

YAPI GRUBU

Yapı- İnşaat sektöründe global bir marka olarak, yenilikçi ve teknolojik ürünlerle sektörün gelişimine katkı sağlamak

DEĞERLERİMİZ

AKTAŞ'lılar:

GÜVEN verir.

İşimizin temelinde güven yatar. Başta müşteri ve çalışanlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımızın Aktaş markasına duyduğu güveni korumak için sorumluluk alırız.

YENİLİKÇİ'dir.

Yaptığımız her işte geleceği düşünürüz. Sürekli daha iyiye ulaşma çabamızla toplum için fark yaratan yenilikleri gerçekleştirmeye odaklanırız.

İŞBİRLİĞİ'ne inanır.

Ortak hedeflerimize ulaşmak için dayanışma içinde çalışır, birbirimizin kişisel ve profesyonel gelişimini destekleriz.

İNSAN odaklı düşünür.

İşimizi yaparken insan yararını gözetir, bütün paydaşlarımıza hakkaniyetli davranırız. Anlaşmazlıkların çözümünde önceliğimiz adil olmaktır.

GLOBAL standartlarda çalışır.

Global standartlarda çalışarak bilgi ve becerimizi uluslararası en iyi uygulamalara göre geliştirir, dünya pazarlarında rekabet ederiz.

LİDERLİĞİ hedefler.

Şirketlerimiz yaptığı her işte lider olmayı hedefler. Bunun için hepimiz gerçek bir lider gibi kararlılıkla çalışır, çalışma arkadaşlarımız ve paydaşlarımızı motive ederiz.

SÜRDÜRÜLEBİLİR sonuçlara odaklanır.

Tekrar edemediğimiz ve kontrol edemediğimiz başarıdan tatmin olmayız. Toplumsal, çevresel ve finansal başarımızın devamını sağlayacak yönetim süreçlerini geliştirir ve uygularız.

GLOBAL DEĞERLERİMİZR. Serkan AKTAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

Bilgi Toplumu Hizmetleri | 2024 Aktaş Holding. Tüm hakkı saklıdır.