Техно Акташ АД подкрепя проекта за енергийна ефективност „Young Energy Europe“ (YEE).

Млади специалисти от различни браншове ще бъдат обучени в сферата на енергийната ефективност.

Техно Акташ АД потвърди подкрепата си за повишаване на енергийната ефективност, участвайки в проекта „Young Energy Europe“ (YEE).

На 08 март 2018 г. в Пловдив в център Limacon се проведе първа среща с бъдещи участници и бъдещи лектори по проекта, организирана от Германо-Българската индустриално-търговска камара.

Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) ще посредничи при обучаването на млади специалисти от различни фирми и браншове в сферата на енергийната ефективност, управлението на ресурсите и фирмената мобилност. Проектът „Young Energy Europe“ (YEE) е част от Европейската инициатива за опазване на климата (EUKI), която Федералното министерство на околната среда, опазването на природата, строителството и ядрената безопасност създаде миналата година в отговор на Парижкото споразумение относно изменението на климата от 2015 г.

Целта на проекта, който се финансира от федералното министерство, е да подобри мерките, които компаниите предприемат за опазване на климата. Трансферът на знания и опит в посока от Германия към България е заложен като ключов детайл. Проектът ще се осъществява паралелно в четири държави - България, Гърция, Чехия, Унгария в продължение на 3 години.

Бъдещи енергийни скаути ще бъдат обучени да анализират разхода на енергия в предприятията, да измерват потреблението със съответните уреди, да използват и интерпретират получените данни с помощта на ментор от предприятието, където работят. Допълнително ще бъдат развити комуникационните и презентационни умения на участниците. Проектният мениджмънт и изготвянето на икономически анализ също са част от обучението.

 
Услугите на информационното общество | 2019 Акташ Холдинг. Всички права запазени ..