Предговор: Подход за непрекъснато усъвършенстване в Акташ Холдинг

Уважаеми заинтересовани в Акташ Холдинг,

 

Днес в променящите се условия на конкуренция с бързото развитие на технологиите, предприятията насочване на вниманието си към пнепрекъснато усъвършенстване начина на работа и увеличаване на продуктивността.

 

Всъщност, в силната конкурентна среда за бизнеса, като същевременно подчертава необходимостта от съсредоточаване върху силни посоки, подхода за подобрения се превръща в един от приоритетните елементи за оформяне на процеса на управление според, стандарта на пълно разбиране на качеството и възможността да съществува в бъдещето.

 

В този момент е от изключителна важност предприятията да координират всички процеси във веригата на съществуващите ценности с постоянна култура на подобрение и да се движат като едно цяло.

 

Ние от "Акташ Холдинг" приемаме концепцията за непрекъснато усъвършенстване на всички производствени и обслужващи процеси и действаме с това съзнание от деня на учредяването ни до наши дни.

 

От първия ден, като компания, която постоянно се развива ние действаме с приоритет да създаваме стойност във всички стъпки, които предприемаме за бъдещето.

 

Целта ни е да предоставим добавена стойност на страните и световната икономика, като покажем перфекционистичен подход във всички производствени и обслужващи процеси и продължаваме да разработваме иновативни продукти.

 

Затова се опитваме да се адаптираме към променящата се динамика по най-добрия начин, като усвоим подхода на непрекъснато подобрение във всички сфери на институционалното ни производство.

 

В този контекст бих искал да подчертая, че пътуването на Акташ Холдинг за устойчиво успешно развитие се оформя чрез ефективно и интегрирано разбиране с фокус върху "непрекъснатото усъвършенстване" за всяка фаза на взаимосвързаните процеси като производство, маркетинг, продажби, удовлетвореност на клиентите.

 

С уважение,

Сами Ерол

Изпълнителен Директор и Член на Управителния съвет на Акташ Холдинг

  
Услугите на информационното общество | 2019 Акташ Холдинг. Всички права запазени ..