Съобщение за Курбан Байрам

Празниците притежават морална стойност, която се явява мост към още по-силното заздравяване на чувствата за взаимопомощ и братство между хората и спират оскърблението между тях.

Освен това, празниците са дни, които обединяват хората на основата на обичта и уважението и са от изключително значение за обществото ни.

В тези хубави дни следва да се сдобрим, да не забравяме по-възрастните и нуждаещите се, да защитим традициите и обичаите си.

С тези чувства и мисли, ние от „Акташ“ Холдинг, пожелаваме празникът Курбан Байрам да донесе единство, спокойствие и мир на целия свят и на страната ни.

„АКТАШ“ ХОЛДИНГ

  
Услугите на информационното общество | 2019 Акташ Холдинг. Всички права запазени ..