“Акташ“ Холдинг продължа инвестициите си за НИРД, без да намаля скорост

Скъпи приятелю на „Акташ“ Холдинг,

Светът се намира в един много бърз процес на промяна. Докато в тази скоростно глобализираща се структура, границите изчезват, конкуренцията между фирмите претърпява промяна с всеки изминал ден.

Особено бързите промени в технологиите, носят със себе си и задължението, фирмите да се насочват към новите трендове и да се адаптират към тези технологии.

Защото, докато постоянно увеличаващите се/изменящите се очаквания на клиентите, насочват фирмите към приемане на новаторските подходи, оцеляването на фирмите, които не отдават необходимото значение на тази промяна и не успяват да се адаптират към технологичното развитие, в тази атмосфера на интензивна конкуренция става все по-трудно с всеки изминал ден.

Докато вече на дневен ред е създаването на различие във всяка област, отдаването на значение на НИРД и новаторските дейности, от гледна точка на фирмите се превърна в един от определящите компоненти в точката на постигане на устойчивия успех.

Изхождайки от това, „Акташ“ Холдинг, който от деня на създаването си винаги е приемал за основен принцип непрестанната промяна и преобразуване, разработва новаторски продукти с приоритет производителност, както изисква епохата, за клиентите си по целия свят и продължава да създава ценности на глобално равнище.

Дружеството ни, което възприема разбирането за непрекъснато подобрение, си поставя за цел да постига устойчиви успехи при всички продукти и услуги, които разработва, без да се фокусира само върху днешния ден, а винаги държи на преден план бъдещето.

В този обхват, усилията ни като „Акташ“ Холдинг са насочени към разработването на новаторски продукти с добавена стойност за клиентите ни по четирите краища на света, като извършваме необходимите инвестиции особено върху знанието и технологиите.

Единствената ни цел е да изведем марката „Акташ“ Холдинг винаги една стъпка напред сред конкуренцията и да осигурим, в бъдещето тази марка да бъде много по-добра, отколкото днес.

С уважение,

Сами ЕРОЛ

Член на Управителния съвет на „Акташ“ Холдинг

Председател на Изпълнителния съвет

  
Услугите на информационното общество | 2019 Акташ Холдинг. Всички права запазени ..