Демонстрация на сила от Акташ Холдинг на изложението „Автомеханика“ - Франкфурт

Акташ Холдинг, който се нарежда сред най-големите фирми за производство на въздушни суспензионни системи в света и осъществява директен износ в над 100 държави, продължава да предизвиква интерес по време на най-големите събирания на сектора в глобален мащаб.

Акташ Холдинг участва в тазгодишната организация на Изложение „Automechanika”- Франкфурт, което е известно като едно от най-всеобхватните изложения на производителите на резервни части за автомобилния сектор в света и представи на вниманието на посетителите новаторските си продукти.

На събитието, организирано между 11 септември – 15 септември 2018 г., от името на Акташ Холдинг присъстваха Шахап Акташ, Почетен Председател на Управителния съвет на Акташ Холдинг, Сами Ерол Член на Управителния съвет и Председател на Изпълнителния съвет и екипът от отдел Продажби.

По време на мероприятието Акташ Холдинг посрещна гостите си в зала 6.1, щанд № С01 с огромната си изложбена площ от 195 м2.

Бяха създадени нови бизнес връзки

Акташ Холдинг, който по време на Изложението „Automechanika”- Франкфурт посрещна посетителите, пристигнали от четирите краища на света и проведе много ползотворни срещи с текущи и потенциални клиенти. По време на изложението Акташ Холдинг успя да създаде многобройни нови бизнес връзки и показа иновативните си продукти.

Cами Ерол, Член на Управителния съвет и Председател на Изпълнителния съвет на Акташ Холдинг припомни, че фирмата участва редовно на Изложението „Automechanika”- Франкфурт и акцентира, че изложението има важен принос за сектора.

Целта ни е да осветим пътя на развитието в сектора

Сами Ерол, сподели, че Акташ Холдинг отдава голямо значение на НИРД при създаване на автомобилните технологии на бъдещето и добави: „Акташ Холдинг продължава да развива ефективно дейностите си във всяка точка на света от Германия до Китай, от САЩ до Бразилия. Със специалните продукти, чието „ноу-хау“ принадлежи на дружеството ни, притежаваме капацитета да отговорим по най-бързия начин на желанията на клиентите си. С приоритети- устойчив успех и създаване на ценности, ние като фирма напредваме самоуверено в пътуването си към бъдещето. От тази гледна точка, вярвам, че и изложението ще породи изключително полезни резултати за дружеството ни.“

Услугите на информационното общество | 2020 Акташ Холдинг. Всички права запазени ..