С производствения си модел в съответствие с Индустрия 4.0 Акташ Холдинг формира бъдещето си

Уважаеми приятели на Акташ Холдинг,

В условията на днешния ден, Индустрия 4.0, която се приема като новата индустриална революция и процесите, свързани с умните фабрики, които поражда тя, трябва да се анализират много добре.

Смятам, че дефинирането на Индустрия 4.0 като „Едно цяло от ценности, които обхващат многобройните модерни автоматизирани системи, обмена на информация/данни и новите практики в производствените технологии“ няма да бъде погрешно.

В този контекст, за да продължат съществуването си в условията на засилената конкуренция, за фирмите се превърна в неизбежност да провеждат по решителен начин процесите, свързани с Индустрия 4.0.

При това състояние виждаме, че фирмите, които инвестират в знанието и технологиите, започнаха да се открояват в началото на придобиване на конкурентно предимство в глобален мащаб.

В достигнатата точка, ние като Акташ Холдинг, който е един от най-големите играчи на сектора в света, имаме важни разработки, свързани с Индустрия 4.0.

Като фирма, която от първия си ден до днес се ръководи от целта да догони съвремието, изпълняваме с решителност всички отговорности, които ни се полагат относно Индустрия 4.0.

Особено инвестициите ни в знанието и бъдещето продължават с пълна скорост. С поглед от днешния ден се вижда, че успяхме да извървим значително разстояние и по пътя на дигитализацията.

Заедно с това, както си спомняте, с участието на компетентни в сферата си лица в близко време бяхме провели проучване на терен във връзка с Индустрия 4.0. Подобни наши дейности ще продължават да се провеждат и в бъдеще.

Ако обобщим, за Акташ Холдинг, който дава предимство винаги на бъдещето си, както днес, така и утре всички тези процеси ще имат важно значение в точката на съществуването на върха на сектора.

С това разбиране, продължаваме дейностите си с пълна скорост.

Нaред с всичко това бих искал да споделя с Вас известна информация за трансформационните дейности в Акташ Холдинг.

От 2013 г., съм Председател на Изпълнителния съвет на Акташ Холдинг и с гордост съобщавам, че от 17 септември 2018 г. прехвърлям това на Искендер Улусай.

По времето, когато бях Председател на Изпълнителния съвет, винаги се стремях да постигна ориентирани към резултати и създаващи стойност дейности.

Отсега нататък като Член на Съвета на директорите на Акташ Холдинг ще продължа да се фокусирам върху действия, които ще допринесат успехи за компанията.

Поздравявам г-н Улусай и искрено вярвам, че ще продължим да работим заедно за бъдещето на компанията.

С уважение,

Сами ЕРОЛ

Член на Управителния съвет на „Акташ“ Холдинг

Услугите на информационното общество | 2020 Акташ Холдинг. Всички права запазени ..