E-бюлетини / 46. номер
Предговор - „Акташ“ Холдинг продължава разработките си с приоритет здраве и безопасност по време на работа
24.05.2018
В условията на нашето време, начело на едни от най-важните за фирмите теми стоят мерките и практиките за здравословни и безопасни условия на труд. Именно, когато става въпрос за търговската устойчивост на работните места, осигуряването на опазването на живота и здравето на работещите е начело на аспектите, към които фирмите трябва да подхождат с висок приоритет.
 
Тема на досие: Здравословни и безопасни условия на труд в предприятията
24.05.2018
Несъмнено е, че един от най-важните проблеми, които възникват в трудовия живот са трудовите злополуки. Дефиницията за здравословни и безопасни условия на труд, разработена за предотвратяване на трудовите злополуки и създаване на осведоменост по тази тема, в наши дни е от голямо значение, както от гледна точка на предприятията, така и от гледна точка на работещите.
 
“Акташ“ Холдинг беше домакин на Събранието за споделяне на 80. годишнина
24.05.2018
„Акташ“ Холдинг, който изживява вълнението на 80. годишнина от създаването си, организира “Събрание за споделяне“ в което участваха както представители на пресата на Бурса, така и представители на партниращите неправителствени организации. На събитието се споделиха историята на успеха на „Акташ“ Холдинг от миналото до днес и целите на холдинга за бъдещето.
 
Посещение на Министъра на търговията и промишлеността на Косово Хасани в „Акташ“ Холдинг
24.05.2018
Министърът на търговията и промишлеността на Република Косово Байрам Хасани посети „Акташ“ Холдинг. Хасани, който обиколи производствените бази на „Акташ“ Холдинг, изказа похвални думи.
 
Сами Ерол разказа за „Акташ“ Холдинг по време на Турско-българския бизнес форум
24.05.2018
Членът на Управителния съвет и Председател на Изпълнителния съвет на „Акташ“ Холдинг Сами Ерол, участва като говорител в Турско-българския бизнес форум, организиран от страна на Съвета за външноикономически отношения на Турция, проведен с участието на приблизително 500 представители на турския и българския бизнес свят.
 
„Акташ“ Холдинг, който се фокусира върху глобалното лидерство, развива лидерите си
24.05.2018
„Акташ“ Холдинг, който от деня на създаването си до днес е водач в развитието и новостите в сектора си, продължава с пълна скорост обученията, насочени към най-важния ресурс на фирмата – служителите. „Акташ“ последно проведе „Обучение за структурните единици на управлението“ на мениджърите си и лидерите на екипите.
 
„Акташ“ Холдинг зае своето място на 16. Симпозиум по успех и качество
24.05.2018
“Акташ“ Холдинг, който действа по посока на визията си за превръщане в марка в глобално равнище, участва в 16. Симпозиум по успех и качество, организиран от Клон – Бурса на КалДер и БУСИАД. В продължение на 2 дни, ценни говорители се срещнаха с участниците на мероприятието, протекло под надслов „Управление на преобразуването“.
 
Пълна подкрепа към кариерните семинари от „Техно Акташ“
24.05.2018
Производствената база на „Акташ“ Холдинг в България „Техно Акташ“ продължава да оказва подкрепа на студентите. „Техно Акташ“ оказа спонсорска подкрепа на семинара по „Кариерно ориентиране, характеристики на пазарната среда и мотивация“, проведен във Филиал – Пловдив на Технически Университет – София.
 
Ще премахнем бариерите заедно
24.05.2018
Да бъдат с увреждане е ситуация, която се поражда/развива извън желанието на хората и е нещо, което може да се случи в живота на всеки.
 
Услугите на информационното общество | 2019 Акташ Холдинг. Всички права запазени ..