E-бюлетини / 53. номер
Предговор: „Акташ“ Холдинг цели постигане на устойчиво развитие чрез фокусиране върху качеството
21.12.2018
В този процес, в който навлизаме в последния период на годината, искам да изразя с гордост, че ако обърнем поглед назад, ще видим, че като дружество сме прекарали една доста успешна година по отношение на целта ни за растеж на глобално ниво.
 
Тема на досие: Устойчив растеж и управление на качеството
21.12.2018
Въздействието на конкуренцията в бързо глобализиращия се свят нараства с всеки изминал ден. За да оцелеят в тази сред и да увеличат конкурентоспособността си, вече за фирмите се превърна в задължение да демонстрират най-висока производителност и да осигурят устойчив растеж.
 
Висока оценка за „Акташ“ Холдинг на изложението „Автомеханика“ - Шанхай
21.12.2018
“Акташ“ Холдинг, който се нарежда сред най-големите фирми в света в производството на въздушни суспензионни системи, представи успешно продуктите си, плод на най-новите технологии, на изложението „Автомеханика“ в Шанхай. Това изложение е най-голямото, на което се срещат представителите на автомобилната индустрия в Азия. По време на панаира „Актащ“ Холдинг представлява страната ни по най-добрия начин.
 
Шахап Акташ участва на Българо-турския бизнес форум
21.12.2018
Почетният Председател на Управителния съвет на „Акташ“ Холдинг Шахап Акташ участва на Българо-турския бизнес форум, организиран със сътрудничеството на Съвета за външноикономически отношения на Турция /DEIK/ и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия /ИАНМСП/
 
Обученията в „Акташ“ продължават с пълна скорост
21.12.2018
“Акташ“ Холдинг продължава да подкрепя образователните дейности, насочени към подобряване, както на професионалното, така и на личностното развитие на служителите си.
 
3 Декември – Ден на хората с увреждания
21.12.2018
С решение от 1992 година на Обединените нации, датата 3 декември е обявена за Международния ден на хората с увреждания. Този важен ден е определен, за да се привлече внимание към проблемите на хората с увреждания в света и за да могат те да бъдат по-добре разбрани.
 
Седмица на човешките права и демокрацията
21.12.2018
Човешките права са основните права и свободи, които всички граждани притежават, без оглед на техния език, религия, пол и раса. За да защитят човешките права и свободи, да осигурят мира и сигурността на 10 декември 1948 година Обединените нации приемат и провъзгласяват по целия свят Всеобщата декларация за човешките права.
 
Услугите на информационното общество | 2019 Акташ Холдинг. Всички права запазени ..