E-бюлетини / 54. номер
Акташ Холдинг напредва към глобално лидерство с компетентни личности
23.01.2019
Преди всичко бих искал с най-искрени чувства да ви честитя новата година и да пожелая 2019 година да донесе успех, здраве и щастие на всички.
 
Досие на тема: От индивидуално лидерство към корпоративно лидерство
23.01.2019
Лидерите играят много важна роля за успеха на компаниите. За водещите лица сред важните елементи на пътя към успеха са както секторните знания и опит, така и способността да се комуникира ефективно и открито.
 
Единството и солидарността бяха поставени на преден план по време на „Семейната среща” на Акташ Холдинг
23.01.2019
Акташ Холдинг, водеща компания в сектора, събра служителите си – „най-ценния си ресурс” на закуска, наречена „Семейна среща”. Логото на срещата на служителите и техните семейства беше единството и солидарността.
 
Начертана е бъдещата проекция на Акташ Холдинг
23.01.2019
На срещата под наслов „Визия-мисия“, организирана от Акташ Холдинг с участието на ръководители, ясно бяха очертани глобалните цели и бъдещата визия на компанията във връзка с новата година.
 
Новогодишни вълнения в семейството на Акташ Холдинг
23.01.2019
Акташ Холдинг организира празнично посрещане на новата година в заводите в Бурса и България. Събитията обединиха единство и солидарност и станаха сцена на колоритни прояви.
 
Нови бизнес връзки на германския пазар за Акташ Холдинг
23.01.2019
Акташ Холдинг успешно продължава своята дейност по четирите краища на света и продължава да установява нови бизнес връзки на важния за фирмата, германски пазар.
 
Акташ Холдинг получи сертификат IRIS
23.01.2019
Въз основа на устойчиво качество във всичките си дейности с перфекционистичен подход, Акташ Холдинг получи сертификат ISO TS 22163: 2017 IRIS, който се управлява от Асоциацията на Европейската железопътна индустрия (UNIFE).
 
Актас Холдинг бе домакин на среща с медийни представители в България
23.01.2019
Акташ Холдинг, един от най-големите играчи на сектора в света, посрещна важни представители на медиите в завода Техно Акташ в България послучай на 80 годишният юбилей от създаването си и 10 годишният юбилей на Техно Акташ.
 
10-ти януари - Ден на журналистите
23.01.2019
Пресата, която е поела една свещена мисия да осведомява обществеността на фона на развиващите се събития, действайки при трудни обстоятелства и с чувство за отговорност за осведомяване, е един от основните елементи на демокрацията.
 
Услугите на информационното общество | 2019 Акташ Холдинг. Всички права запазени ..