Съвет на директорите
Шахап Акташ
Председател на Управителния съвет
Р. Серкан Акташ
Член на Управителния съвет
Илкнур Акташ
Член на Управителния съвет
Услугите на информационното общество | 2019 Акташ Холдинг. Всички права запазени ..