Безопасност на труда и екологична политика

БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЕКОЛОГИЧНА ПОЛИТИКА

Акташ Холдинг си поставя за цел свеждане до минимум отрицателните въздействия върху природната среда във всички наши сфери на дейност,  на всички етапи и с всички наши партньори, както и осигуряване на ергономична среда за работещите, отговаряща на стандартите за здравословни и безопасни условия за труд и развитие в съответствие с културата за непрекъснато подобрение.  

Ние поемаме следните ангажименти за осъществяване на тази цел :


Искендер Улусай
Главен изпълнителен директор на Акташ Холдинг

Услугите на информационното общество | 2019 Акташ Холдинг. Всички права запазени ..