Политиката ни по Система за управление на сигурността на информацията

Акташ Холдинг цели;

Гарантиране на поверителността на цялата информация, принадлежаща на третата страна, която е длъжна да съхранява и защитава компанията и да съхранява цялата информация за физическите и електронните информационни активи, използвани за продължаване на работните процеси и услугите. Поверителност, почтеност и достъпност.

Ръководството на Акташ Холдинг Мениджмънт; декларира ангажимента си за създаване, реализация, експлоатация, мониторинг, поддръжка и непрекъснато подобряване на Системата за управление на информационната сигурност (BGYS) в съответствие със стандарт TS ISO / IEC 27001:

• Да определи целите на BGYS и да направи необходимия план за реализиране на тези цели.

• Осигуряване на управление на риска в тази рамка чрез анализ на рисковете за активите и процесите и определяне на оценки на риска и рискови критерии според резултатите от анализите.

• Определяне на целите за сигурност на информацията и спазване на политиките за сигурност на информацията, отговорностите на устава и договорите и необходимостта от непрекъснато усъвършенстване.

• Осигуряване на адекватни ресурси (финансови, човешки ресурси, оборудване, софтуер, консултантски услуги, обучение и др.) За изграждане, експлоатация, експлоатация, мониторинг, наблюдение, поддържане и непрекъснато подобряване на BGYS.

• Организирайте и управлявайте необходимите действия за определяне на критериите за приемливост и допустимите нива на риска.

• Обявяване на нововъведения, промени и разработки в рамките на Системата за управление на информационната сигурност, за да се осигури информираност на всички служители и заинтересовани страни.

Искендер Улусай
Главен изпълнителен директор на Акташ Холдинг

Услугите на информационното общество | 2019 Акташ Холдинг. Всички права запазени ..