Dosya Konusu: Günümüzde Çevre ve Enerji Verimliliğinin Önemi

Tüm canlıların, yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdüğü ve karşılıklı olarak etkileşimde bulundukları doğal ortama, 'çevre' adı verilmiştir.

Hızla globalleşen dünyada, artan dünya nüfusu ve doğal kaynakların azalması, enerji talebini ve küresel çevre sorunlarını da beraberinde getirmektedir.

Hava, su ve toprağın her geçen gün daha da kirlenmesi, küresel ısınma, doğal kaynakların hızla tüketilmesi gibi faktörler, çevrenin gelecek kuşaklara taşınması noktasında büyük tehdit oluşturmaktadır.

Tüm bu faktörlerden dolayı, çevre ve enerji verimliliğini artırıcı faaliyetler günümüz dünyasında, hem işletmeler hem de bireysel açıdan büyük önem taşımaktadır.

Özellikle son yıllarda, yaşanan iklim değişikliğine karşı farkındalık oluşturmak ve sürdürülebilir kalkınma için çevre-enerji ilişkisi adına küresel düzeyde önemli faaliyetlere imza atılmaktadır.

Çünkü yarınlara daha yaşanabilir bir çevre bırakmak, tüm insanlığın en büyük sorumlulukları arasındadır.

Bunun için de gerek çevre yönetim sistemleri, gerek enerji verimliliğini artırıcı çalışmalarla, doğal çevrenin korunmasına yardımcı olmak ve sürdürülebilir çevresel faaliyetleri hayata geçirmek, herkesin öncelikli görevi olmalıdır.

 
Bilgi Toplumu Hizmetleri | 2019 Aktaş Holding. Tüm hakkı saklıdır.