Sami Erol / Önsöz: Aktaş Holding, Verimlilik Esaslı Çalışmalarla Gelecek Yolculuğunu Sürdürüyor

Kıymetli Aktaş Holding Paydaşları,

Hızla küreselleşen dünyada, artan kentleşme, nüfusun gitgide çoğalması ve doğal kaynakların da tükenmeye başlamasıyla birlikte, ülkeler özellikle son yıllarda enerji verimliliğini artırıcı politikalar yürütmeye başladı.

Çevre kirliliğinin önüne geçmek amacıyla, doğaya tehdit oluşturabilecek atık miktarının en aza indirilmesi, oluşan atıkların yeniden kullanımı ve/veya geri dönüşüme kazandırılması, üretimde verimlilik gibi çalışmalarla, gelecek kuşaklara 'daha yaşanabilir bir çevre' bırakılması adına önemli adımlar atılmaktadır.

Nitekim çevrenin korunmasına katkı sağlamak için enerji kaynaklarının korunması ve enerji kullanımında verimliliğin artırılması amacını taşıyan uygulamaların, birçok alanda giderek yaygınlaşmaya başladığını da görmekteyiz.

Bu kapsamda, çevresel kaynakların sürdürülebilir yaşam ve kalkınma ilkeleri doğrultusunda etkin şekilde korunup, kullanımının sağlanması için tüm insanlığa önemli sorumluluklar düştüğünü bir kez daha hatırlatmakta fayda var.

Aktaş Holding olarak da kurulduğumuz günden bu yana yaşadığımız topluma ve çevreye değer katacak çalışmaları kararlı bir şekilde yerine getirmekteyiz.

Öyle ki tüm üretimsel süreçlerimiz sonucunda meydana gelen çevresel etkilerin kontrol altına tutulması ve azaltılmasına yönelik çalışmaları, daima 'yeşil' önceliğiyle hayata geçirmekteyiz.

Çevre bilincini kurum kültürü haline getiren şirketimiz, gerek atık yönetim sistemleri, gerekse de enerji yönetimi ve verimlik artırıcı çalışmalarla, sürdürülebilir bir çevre anlayışıyla hareket ederek, toplumsal kalkınmaya katkı sağlama gayretindedir.

Gelinen noktada Aktaş Holding olarak, küresel düzeyde sektörün gelişimine katkı sağlayacak sürdürülebilir faaliyetlere imza atmaya devam ederken, sahip olduğumuz toplumsal / çevresel sorumlulukların da bilinciyle, gelecek yolculuğumuzu şekillendirmeye devam edeceğiz.

Saygılarımla,

Sami EROL

Aktaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi

İcra Kurulu Başkanı

  
Bilgi Toplumu Hizmetleri | 2019 Aktaş Holding. Tüm hakkı saklıdır.